abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

MonteCarloProject:issa on uutena ominaisuutena riskienhallinta.

Riskienhallinta vaatii MonteCrystal-tilauksen.

Yritys tai organisaatio voi kuvata eri riskejä, jotka voidaan edelleen sijoittaa projekteihin tai niiden tehtäviin. Riskeistä pystytään määrittämään nimen ja kuvauksen lisäksi seuraavat tiedot:

  • Toteutumistodennäköisyys (%)
  • Kustannusvaikutuksen tyyppi (absoluuttinen tai suhteellinen). Absoluuttinen kustannusvaikutus lisätään sellaisenaan tehtävän tai projektin kustannuksiin. Suhteellinen vaikutus taas lasketaan tehtävän tai projektin suunnitellun kustannuksen perusteella. Esimerkiksi 30%:n suhteellisen vaikutuksen omaava riski aiheuttaa toteutuessaan 300 €:n suuruisen lisäkustannuksen tehtävään, jonka suunniteltu kustannus on 1000 €.
  • Kustannusvaikutus euroina tai prosentteina riippuen valitusta kustannusvaikutuksen tyypistä
  • Kestovaikutus (%).
  • Muu riskivaikutus asteikolla -10 ... +10. Negatiiviset luvut tarkoittavat negatiivisia riskejä eli suunniteltuja parempia tuloksia.

Projektin tehtäville voidaan antaa yksi seuraavista riskien laskentasäännöistä:

  • 'Riskejä ei lasketa', jolloin tehtävälle sijoitettuja riskejä ei huomioida kustannuksen ja keston laskennassa.
  • 'Riskien odotusarvo', jolloin tehtävälle sijoitettujen riskien kustannusten ja kestojen odotusarvot lisätään tehtävän suunniteltuun kustannukseen ja kestoon.
  • 'Kaikki riskit', jolloin tehtävälle sijoitettujen riskien kustannus- ja kestovaikutukset lisätään kokonaisuudessaan tehtävän suunniteltuun kustannukseen ja kestoon.

Tehtävän ja projektin osalta esitetään niihin liitettyjen riskien osalta vaikutus tehtävän tai projektin kustannuksiin, kestoon ja muihin tekijöihin (esim. saataviin hyötyihin) sekä laskettujen odotusarvojen että kaikkien riskivaikutusten osalta (kuva 1). 

montecarloproject riskivaikutukset projektinaytossa

Kuva 1. Riskien vaikutukset projektin kestoon, kustannuksiin ja muihin tekijöihin.

Laskettuja riskivaikutuksia voidaan hyödyntää edelleen projektin simuloinnissa.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline