abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

Projektipäällikkövalmennus, perustaso

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 2 x 3 tuntia *

* Jaksot voi suorittaa myös erikseen itsenäisinä kokonaisuuksina.

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Valmennus on tarkoitettu aloitteleville tai jo kokemusta omaaville projektipäälliköille, jotka haluavat kehittää projektinjohtamistaitojaan. Ohjelma jakaantuu kahteen jaksoon, joiden sisällöt on kuvattu ‘Ohjelma’-otsikon alla. Jaksoihin voi osallistua myös erikseen. Koulutuksessa on hyvin valmennuksellinen ote sekä harjoituksia ja ryhmätöitä, joilla opittuja taitoja syvennetään.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen perustan projektipäälliköille omien taitojensa kehittämiseen sekä yksittäisten projektien että koko projektitoiminnan ohjauksen osalta. Valmennus auttaa myös ymmärtämään paremmin omien projektien erityispiirteitä ja niihin sopivia suunnittelu- ja ohjausmenetelmiä.

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkiprojektehin liittyvät ryhmätyöt ja muut käytännön harjoitukset.

Esitietovaatimukset

Koulutus ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta, mutta projektinhallinnan perusteiden tunteminen helpottaa asioiden omaksumista. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

I jakso

Projektin ominaispiirteet ja toteutusmalli

 • projektien ominaisuudet ja erityispiirteet
 • standardit ja sertifikaatit
 • projektin haasteet ja onnistumistekijät
 • projektin toteutusmallit

Projektin tavoitteet ja vaatimukset: määrittely ja mittaaminen

 • tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen
 • mittarit ja hyväksymiskriteerit

Projektiorganisaation määrittäminen ja ohjaus

 • projektin organisaatiomallit
 • vastuiden määrittely

Projektin määrittely ja suunnittelu

 • projektikuvaus
 • suunnitteluperiaatteet
 • projektisuunnitelma
 • projektin vaiheistus

Projektin laajuuden hallinta

 • sisällön kuvaus ja rajaus
 • työn ositus ja tehtäväpaketit

Projektin sidosryhmien ja viestinnän hallinta

 • sidosryhmien tunnistaminen ja luokittelu
 • viestinnän kultaiset säännöt
 • viestintätaidot
 • viestinnän suunnittelu

Projektiryhmän johtaminen

 • projektiryhmän rakentaminen
 • ryhmän kehittäminen ja johtaminen
 • motivaatio ja luova ongelmanratkaisu

Tukimateriaalit: sivustolle rekisteröityneille käyttäjille löytyvästä Projektipäällikön oppaasta ‘Ennen aloitusta’ -, ‘Määrittely’- ja ‘Suunnittelu’-vaiheet sekä niihin liittyvät projektin tarkistuslista -, projektikuvaus- ja projektisuunnitelmapohjat.

II jakso

Projektin aikataulutus

 • tehtävien kestojen arviointi
 • aikataulun rakentaminen
 • kriittinen polku
 • resurssien kohdistus
 • projektin aikatauluseuranta

Kustannusten hallinta

 • kustannusten arviointi
 • budjetointi

Projektin ohjaus

 • vaihekatselmointi
 • valmiusasteen laskenta
 • projektin muutoksenhallinta

Laadunhallinta

 • laadunvarmistus ja -valvonta
 • laatukustannukset
 • auditointi
 • laatutyökalut

Riskit ja mahdollisuudet

 • tunnistaminen ja havainnointi
 • vaikutusarviointi
 • ehkäisy- ja hyödyntämistoimet
 • toimenpiteiden valvonta

Projektin päättäminen

 • päättämistoimet
 • dokumentointi ja jälkiarviointi
 • tulosten ja hyötyjen arviointi

Koulutusyhteenveto

Tukimateriaalit: sivustolle rekisteröityneille käyttäjille löytyvästä Projektipäällikön oppaasta ‘Suunnittelu’-, ‘Toteutus’-, ‘Päättäminen’- ja ‘Hyötyjen arviointi’-vaiheet sekä niihin liittyvät projektisuunnitelma-, projektin tarkistuslista -, tilanneraportti- ja projektin loppuraportti -pohjat.

Ilmoittaudu

Kysy lisää

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline