abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

Projektin riskienhallinta

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 tuntia

Kenelle

  • Projektipäälliköille
  • Osaprojektien vetäjille
  • Projektiryhmän jäsenille
  • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
  • Projektitoiminnan kehittämisestä ja projektisalkusta vastaaville henkilöille

Kuvaus ja hyödyt

Koulutuksessa käydään läpi projektin riskienhallinnan periaatteita, menetelmiä ja työkaluja nojautuen IPMA:n (International Project Management Association) pätevyyslinjaukseen ja SFS-ISO 21502 'Projektin-, ohjelman- ja salkunhallinta. Ohjeita projektinhallintaan.' - sekä PMI:n (Project Management Institute) PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) -oppaisiin. Lisäksi käsitellään projektin mallinnusta riskijakauman pohjalta. Käytännön esimerkit tukevat oppimista.

Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee tärkeimmät riskienhallinnan menetelmät sekä ymmärtää niiden sopivuuden erilaisiin projekteihin. Koulutuksesta saa hyvän perustan menetelmien edelleen kehittämiseksi sekä sovittamiseksi omaan projektityöskentelyyn.

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. MonteCarloProject-työkalua käytetään riskivaikutuksen arviointiin ja projektin mallinnukseen.

MARS1 kustannusjakauma

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

  • riskien tunnistaminen
  • riskien vaikutusarviointi
  • riskijakauma ja projektin mallinnus
  • riskien torjunta ja valvonta

Ilmoittaudu

Kysy lisää

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline