abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

Sisältö

Plus-tasolla projektijohtamisen koulutusvideoita ja -tallenteita on perustasoa enemmän. Niissä käydään läpi projektin suunnitteluun, toteutukseen, seurataan ja valvontaan sekä projektiryhmän johtamiseen, projektiviestintään ja projektien päättämiseen liittyviä toimenpiteitä ja periaatteita kansainvälisten projektinhallintastandardien mukaisesti. Ne antavat opiskelijalle käsityksen onnistuneen projektinhallinnan aineksista.

Kohderyhmä

Projektipäälliköiden ja -koordinaattorien lisäksi ohjelmista ja projektisalkuista vastaavat henkilöt sekä projektiryhmän jäsenet.

Pääsy materiaaleihin

Tilauksen jälkeen 'Jäsensivut'-valikon alta löytyvästä 'Koulutusvideot'-kohdasta löytyvät seuraavat materiaalit: 

 • Koulutusvideot
 • PDF-muotoiset esityskalvot sisältäen kertauskysymykset vastauksineen

Tilaa koulutusvideot ja -materiaalit

 

Kesto

Projektiosaajan starttipaketti

Projektin aikataulu- ja kustannusohjaus

Projektin riskienhallinta

Projektit ja kestävä kehitys Projektipäällikkö-valmennus

Projektit ja projektinhallinnan standardit

 • projektinhallinnan standardit
 • projektien tavoitteet ja mittarit
 • projektien haasteet ja onnistumistekijät

40 min

 

 

 

   

Projektin suunnittelu

 • projektien johtamismallit
 • projektikuvaus
 • projektisuunnitelma

30 min

 

 

 

   

Projektin laajuuden hallinta

 • vaatimusten hallinta ja ideointi
 • projektin työn ositus (WBS) ja virstanpylväät

21 min

 

 

 

   

Projektiryhmän johtaminen

 • ryhmän johtamisen haasteita
 • projektiryhmän kehittäminen
 • motivaatio ja luova ongelmanratkaisu

Lisämateriaalit

 • Hattukulmaongelman (auktoriteettiharhan) välttäminen projekteissa (PDF)
 • Kuinka hattukulmaongelma myötävaikutti Titanicin uppoamiseen (PDF)
 • Auktoriteettiharha Columbia-sukkulan onnettomuudessa (PDF)
19 min          

Projektin aikataulutus

 • tehtävien kestoarviot
 • tehtävien väliset riippuvuudet
 • kriittinen polku

22 min

 

 

 

   

Projektin kustannusten hallinta

 • työmäärien ja kustannusten arviointi
 • kannattavuuslaskelmat
 • budjetointi

17 min

 

 

     

Tuloksen arvo -menetelmä

 • laskentaperiaatteet
 • mittarit
 • projektin kokonaiskustannusarvio
37 min          

Projektiviestintä

 • viestintäsäännöt ja -taidot
 • projektin viestintäsuunnitelma
13 min          

Projektin laadunhallinta

 • laadunvarmistus ja -valvonta
 • laatukustannukset
 • laatutyökalut

24 min

 

 

 

   

Projektin riskienhallinta

 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • riskivaikutusten arviointi
 • riskien torjunta ja mahdollisuuksien hyödyntäminen

Lisämateriaalit

 • Matka Marsiin sekä riskeihin ja mahdollisuuksiin (PDF)
 • Projektin riskien simulointi Monte Carlo -menetelmällä (PDF)

24 min

 

 

 

   

Projektin ohjaus ja seuranta

 • vaihekatselmointi
 • edistymisen arviointi
 • muutoksenhallinta

18 min

 

 

 

   

Kestävä kehitys ja projektinhallinta

 • kestävän kehityksen periaatteet ja haasteet
 • ohjeistukset ja standardit
 • PRiSM ja P5-standardi
24 min          

Projektin vaikutusarviointi

 • P5-vaikutusarviointi
 • kestävän kehityksen suunnitelma
 • projektin auditointi
18 min          

Projektin päättäminen

 • päättämistoimet
 • projektin dokumentaatio ja arviointi
 • tulosten käyttöönotto
 • parannusehdotusten toteutus
18 min          
Yhteensä 5h25min          
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline