abstract earth kapea punertava

Discoverit.fi LinkedIn

Seuraamalla Discoverit.fi LinkedIn-yrityssivua saat uutisissa julkaistavia erityisetuja.

Projektikriisit ja kriisiprojektit

Luokkahuonekoulutus: 1 pv

Webinaari: 3 tuntia

Ajautuvatko projektisi helposti tavallisesta ongelmanratkaisusta kriisitilanteisiin tai aloitetaanko organisaatiossasi liian riskialttiita projekteja? Miten kriisien vaikutukset rajataan? Ovatko korjaustoimenpiteet riittämättömiä? Oletko miettinyt, milloin poikkeavia ratkaisuja tarvitaan ja miten kriisejä ehkäistään ennakolta?

Projektikriiseihin ja kriisiprojekteihin keskittyvässä koulutuksessa perehdytään kriisien tunnistamiseen, niiden rajaamiseen, korjaaviin toimenpiteisiin sekä kriisien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi käsitellään riskivaikutusten arviointia ja projektin mallinnusta.

Asioita tarkastellaan esimerkkejä hyödyntäen sekä projektin suunnittelun, toteutuksen että lopettamisen näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee kriisiytyneen projektin tunnusmerkit ja ymmärtää milloin projektihaasteet ovat muuttuneet kriisitilanteeksi sekä tietää, miten kriisien vaikutuksia rajataan ja minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat kriisien ratkaisussa tehokkaita. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella kustannustehokkaita kriisien ehkäisytoimia.

Kenelle

 • Projektipäälliköille
 • Osaprojektien vetäjille
 • Projektiryhmän jäsenille
 • Projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • Projektitoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille

Työskentelytavat

Luennot sekä esimerkkeihin liittyvät harjoitukset ja ryhmätyöt. Vaikutusarviointiin ja projektin mallinnukseen liittyvä MonteCarloProject-työkalu.

MARS1 kustannusjakauma

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa projektinhallinnan asiantuntemusta. Projektiosaajan starttipakettia suositellaan suoritettavaksi ennen koulutukseen osallistumista.

Ohjelma

 • projektien suunnittelun ja ohjauksen tyypilliset haasteet
 • kriisiytymisen tunnusmerkit
 • revisiointi ja katselmointi kriisien tunnistamisessa
 • riskien vaikutusarviointi ja projektin mallinnus
 • kriisien rajaus ja ratkaisutoimenpiteiden suunnittelu
 • kriisien korjaustoimien toteutus
 • kriisien ennaltaehkäisy

Ilmoittaudu

Kysy lisää

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline